Od 1.9.2019 - 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu "Peníze do škol II." s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015015, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.


Proč právě naše škola?

Do naší školy se děti těší. Příjemná atmosféra, téměř rodinné prostředí a moderní výukové aktivity zaručí, že vaše děti u nás budou spokojené.

Zkušení pedagogové

Stálý pedagogický sbor je zárukou stabilní výuky. Učitelky jsou pro děti přirozenou autoritou, a přesto s nimi mají velice dobrý vztah, který je založen na respektu a důvěře.

Vzdělávání hrou

Snažíme se v dětech probouzet zvědavost, která je prvním krokem v objevování neznámého. Aplikujeme  nejrůznější tematické hry, při nichž je používána nejmodernější technika, ale neschází ani obyčejný lidský kontakt.

Sportujeme i tvoříme

Vedeme děti ke správnému životnímu přístupu. Naše děti jsou sice ochuzeny o tělocvičnu, ale o to více aktivně sportují, ať už jde o zapojení do místního fotbalového družstva nebo atletických kroužků v nejbližším okolí.

Rozvíjíme v dětech estetické cítění, žáci vytvářejí společná díla a vzájemně si je hodnotí.