DRUŽINA

vychovatelky: Martina Chalupová a Ivana Roučková
ranní družina: Zuzana Škvorová

kontakt:  druzina@zstuchomerice.cz                                                               telefon: 736 770 684

Pozor, změna úhrady plateb za družinu! 

Příspěvky jsou splatné od 1. 9. do 30. 10 ve výši 400 Kč a od 1. 1. do 28. 2. zbytek ve výši 600 Kč. Stále je možné platit pravidelným převodem 100 korun každý měsíc, ale je nezbytné, aby platba byla připsána na účet školy v ten měsíc, za který je placena. Příspěvek je placen převodem na účet školy. Číslo účtu je 181849010/0300. Do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte. U sourozenců lze zaplatit za všechny děti najednou pod jedním jménem a to částkou 100 . Nebudou-li příspěvky zaplaceny včas nebo ve správné výši, budou uplatněny sankce dle obecně závazných předpisů. 

Neplacení příspěvku může vést k vyloučení dítěte ze školní družiny.

Odpolední družina: 11.40 - 17.00

Ranní družina: 06.45 - 07.40

Provoz ranní družiny : příchod dětí v čase 06:45, 07:00, 07:15 . Děkujeme za pochopení.

  1. Do družiny chodí pouze přihlášené děti. Během roku nebude možné přihlásit ani výjimečně do družiny dítě v den, který nemá přihlášený v zápisním lístku. Zvažte proto při vyplňování zápisního lístku, zda dítě přihlásíte na celý týden nebo jen na některé dny. Odhlášení je možné krátkodobé  i dlouhodobé pomocí změny v docházce. Pokud písemně odhlásíte dítě na některý den, odchází po obědě samo. Dohled je zajištěn pouze pro cestu do jídelny a po dobu oběda. Pokud nemáme změnu nahlášenou písemně, jsou pro nás závazné údaje na zápisním lístku. Často se stává, že dítě lístek se změnou neodevzdá. Připomínáme možnost hlásit změny e-mailem, ovšem je potřeba, aby zpráva byla do schránky doručena včas, nejlépe den dopředu nebo hned ráno. Nejzazší termín pro přijetí zprávy se změnou odchodu je den změny do 11,00 hodin. Zprávy, které přijdou později, již nemusí být přečteny. Děkujeme za pochopení.
  2. Prosíme rodiče, aby nezapomínali na to, že ven se chodí denně a přizpůsobili oblečení dětí aktuálnímu počasí. Je vhodné, aby děti měly v šatně v družinovém batůžku pláštěnku. Vzhledem k chybějícím prostorám vhodných pro družinu trávíme podstatnou část našeho provozu venku. Návrat do školy, a termín pro vyzvedávání či odchod z družiny se tak pohybuje od 15.00 hodin.

Děkujeme za pochopení.

ŘÍJEN


  • angličtina - každé úterý, rozdělení do skupin
  • vaření - čtvrtek od 14 hodin do 15,45 hodin - 2. třída, přihlášené děti
  • návštěva knihovny - středa 2. 10. - prosíme o vrácení půjčených knih
  • pobyt venku - vycházky, hry v přírodě, na hřišti, v kotelně, na zahradě
  • podzimní tvoření
  • deskové a společenské hry