Zápis do 1.třídy

Zápis do 1. třídy naší základní školy proběhne dne 14.4.2020 od 15.00 hod .

Je vašemu dítěti MŠ doporučován odklad? Cítíte, že je Vaše dítě nevyzrálé? Vyhledejte pedagicko-psychologickou poradnu a nechte si odborně poradit, jak dál postupovat. Odklad musíte škole nahlásit do 31.5. 2020.

Desatero pro prvňáčky

Desatero pro rodiče

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad povinné školní docházky