Zápis do 1.třídy

Zápis do 1. třídy naší základní školy proběhne dne 14.4.2020 od 15.00 hod .

Desatero pro prvňáčky

Desatero pro rodiče

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad povinné školní docházky