Třetí třída

třídní učitelka: Mgr. Iva Zavadilová                                          asistent pedagoga: Martina Bednaříková

reditelka@zstuchomerice.cz                                                     bednarikova@zstuchomerice.cz

Termín pro odevzdání čtenářských deníků: do 28.2.

ROZVRH 

ROZVRH PLATNÝ OD 2.12.

Co právě probíráme?

Na tomto místě se můžete dočíst, jakému tematickému okruhu se právě děti věnují. Vše je pouze orientační, tempo třídy bývá kolísavé a do značné míry je ovlivněno například i častou nemocností dětí. 

ÚNOR

                                                          


ČESKÝ JAZYK:

 • vyjmenovaná slova po S,V

MATEMATIKA:

 • sčítání a odčítání dvojciferných
 • souměrnost
 • římské číslice
 • písemné sčítání bez přechodu
 • písemné sčítání se součtem jednotek 


PRVOUKA:

 • Měření - objem, teplota, čas
 • Živá příroda - živočichové 
 •  vlastnosti živočichů
 •  dělení živočichů podle vnitřní stavby - bezobratlí, obratlovci

ANGLICKÝ JAZYK:

 •  Dům a byt, plán bytu popis předložky next to/between/opposite