Školská rada

Zástupce rodičů ve školské radě: pí. Helena Bidenková

Zástupci rodičů v jednotlivých třídách:

1. třída -  p. Brix (ales.brix@mint.cz)

2. třída: p. Bidenko (bidenko@me.com)

3. třída: pí. Hrnčířová (hanka.hr@seznam.cz)

4. třída: pí. Mihlová (monika.mihlova@gmail.com)

5. třída: pí. Škvorová (zuzka.skvor@seznam.cz)

Funkce zástupců rodičů spočívá v zajištění komunikace mezi rodiči a vedením školy. Každý se může na svého zástupce obrátit v otázce řešení obecných problémů, s nápady, např. tipy na výlety, exkurze apod.,

Zástupci rodičů v žádném případě neřeší osobní záležitosti týkající se jednotlivých dětí, jejich prospěch nebo chování. V takovém případě se musí rodič obrátit přímo na třídní učitelku.

Zápis školské rady 7.1.2019

Zápis školské rady 11.4.2019

Zápis školské rady  15.10.2019