První třída

třídní učitelka: Mgr. Markéta Debroise

debroise@zstuchomerice.cz

Do 10.11. je potřeba uhradit zálohu na ŠVP - 1900 Kč/ dítě - (do poznámky uveďte, prosím, jméno dítěte), na účet školy: 181849010/0300 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY -21.10. od 17.00 hod

ROZVRH 

Co probíráme?

Na tomto místě se můžete dočíst, jakému tematickému okruhu se právě děti věnují. Vše je pouze orientační, tempo třídy bývá kolísavé a do značné míry je ovlivněno například i častou nemocností dětí.

ŘÍJEN


ČESKÝ JAZYK:

 • vyvození a všechny čtyři tvary písmen: A, L ,M, E, I, P, N
 • syntéza SO, SU , SA, LO, LU, LA , MO, MU, MA, SE, LE, ME, SI, LI, MI
 • slabiky o třech písmenech
 • slovní zásoba na nová písmena a slabiky
 • dramatizace pohádek a příběhů


PSANÍ:

 • horní klička, spirála, technika zatlač - povol
 • švihy, vlna, tahy do sešitu (šikmá čára velká, malá, kličky, písmeno l, e, i)
 • přechod na psaní perem  (dle vyspělosti dětí)


MATEMATIKA:

 • číselná řada 0-10
 • vytváření jednoduchých slovních úloh, využití peněžního modelu
 • orientace v prostoru (první, poslední, před, za mezi, hned před, hned za ...)
 • nácvik psaní číslic 1, 2, 3, 4, 5
 • sčítání / odčítání do 2, 3, 4, 5 a rozklady těchto čísel

PRVOUKA:


 • rok a roční období
 • podzim - plody podzimu (dělení na ovoce a zeleninu)
 • místo kde žiji (náš dům, náš byt)