První třída

třídní učitelka: Mgr. Markéta Debroise

debroise@zstuchomerice.cz

ROZVRH 

ROZVRH PLATNÝ OD 2.12.

Co probíráme?

Na tomto místě se můžete dočíst, jakému tematickému okruhu se právě děti věnují. Vše je pouze orientační, tempo třídy bývá kolísavé a do značné míry je ovlivněno například i častou nemocností dětí.

LEDEN


PSANÍ:

 • Psaní písmen t, s, p, m
 • Psaní slabik: le, li, lu
 • Diktáty naučených písmen a slabik 

ČTENÍ:

 • Všechny čtyři tvary písmen D, J
 • Tří a čtyřpísmenková slova bez dlouhých samohlásek, s dlouhými samohláskami
 • Čtení předložek
 • Vstup do slabikáře


MATEMATIKA:

 • Psaní číslic 6, 7, 8
 • Opakování číselné řady do 10
 • Rozklady čísel a jejich porovnávání do 6, 7 
 • Sčítání a odčítání do 6, 7
 • Slovní úlohy na +/- do 6, 7

PRVOUKA:

 • Opakování: zima
 • Orientace v čase: režim dne
 • Poznávání času: celé hodiny na ručičkových i digitálních hodinách 
 • Hygiena a ochrana zdraví