První třída

třídní učitelka: Mgr. Markéta Debroise

debroise@zstuchomerice.cz

ROZVRH 

ROZVRH PLATNÝ OD 2.12.

Co probíráme?

Na tomto místě se můžete dočíst, jakému tematickému okruhu se právě děti věnují. Vše je pouze orientační, tempo třídy bývá kolísavé a do značné míry je ovlivněno například i častou nemocností dětí.

PROSINEC

ČESKÝ JAZYK:
 • Vyvození a všechny čtyři tvary písmen: T, K, V. 
 • Čtení třípísmenkových slabik a slov i s výbuchovou hláskou.
 • Začátek čtení čtyřpísmenkových slov bez dlouhých samohlásek.
 • Slovní zásoba na nová písmena a slabiky.
 • Dramatizace příběhů k písmenkům.
 • Příprava na vánoční vystoupení.


PSANÍ:

 • Procvičování psaní: l, e, i.
 • Psaní: u.
 • Vstup do písanky.
 • Při vzorném psaní přechod na psaní perem (dle vyspělosti dětí).
 • První diktáty písmen.


MATEMATIKA:

 • Procvičování čísel 0 - 10, jejich porovnávání.
 • Procvičování psaní číslic 0 - 5.
 • Sčítání a odčítání do 5, využití peněžního modelu.
 • Rozklad čísel do 5.
 • Řešení jednoduchých slovních úloh.
 • Hledání shod a rozdílů.
 • Orientace ve čtvercové síti.
 • Opakování geometrických tvarů.

PRVOUKA:

 • Zima - v místní krajině, počasí, zimní měsíce, zimní hry a sporty, zimní oblečení.
 • Vánoce - příprava, vánoční tradice.