Pátá třída

třídní učitelka: Mgr. Hana Ranostajová                                     asistent pedagoga: Vladislav Halamíček

ranostajova@zstuchomerice.cz                                                 halamicek@zstuchomerice.cz

ČTENÁŘSKÝ DENÍKdalší termíny odevzdání budou včas oznámeny

Dne 17.1. od 13.00 - 15.00 konzultace s paní učitelkou Kubínovou

ROZVRH

ROZVRH PLATNÝ OD 2.12.

Co právě probíráme?

Na tomto místě se můžete dočíst, jakému tematickému okruhu se právě děti věnují. Vše je pouze orientační, tempo třídy bývá kolísavé a do značné míry je ovlivněno například i častou nemocností dětí. 

PROSINEC

PŘEHLED UČIVA BUDE DOPLNĚN PO NÁVRATU TŘÍDNÍ UČITELKYČESKÝ JAZYK:

 • věta, melodie věty,souvětí
 • slovní druhy
 • substantiva - skloňování, mluvnické kategorie, i x y dle vzorů

MATEMATIKA:

 • přirozená čísla větší než milion
 • procvičování matematických operací (+/-, x/:) písemné i zpaměti
 • procvičování slovních úloh
 • GEOMETRIE: opakování jednotek délky, objem
 • rýsování - opakování
 • konstrukce pravidelného šestiúhelníku


PŘÍRODOVĚDA:

 • Vesmír ( Země, Měsíc, Slunce, planety sluneční soustavy)
 • gravitační síla
 • Země - střídání ročních období, dne a noci, ochranný obal Země

VLASTIVĚDA:

 • referáty - 19. století
 • vynálezy - 19.století
 • 2. pol. 19. století ( Národní obrození, T.G.Masaryk, František Josef I.)

ANGLICKÝ JAZYK:

 • opakování - kalendář a čas 

 • opakování hodiny

 • Přítomný průběhový/prostý 

 • Minulý čas - práce s textem