Pátá třída

třídní učitelka: Mgr. Hana Ranostajová                                     asistent pedagoga: Vladislav Halamíček

ranostajova@zstuchomerice.cz                                                 halamicek@zstuchomerice.cz

 • Čtenářská dílna - 25.2. donést rozečtenou knihu.

ČTENÁŘSKÝ DENÍKdalší termíny odevzdání budou včas oznámeny

Do 21.2. přinést 70 Kč na pondělní vystoupení kouzelníka.

ROZVRH

ROZVRH PLATNÝ OD 3.2.

Co právě probíráme?

Na tomto místě se můžete dočíst, jakému tematickému okruhu se právě děti věnují. Vše je pouze orientační, tempo třídy bývá kolísavé a do značné míry je ovlivněno například i častou nemocností dětí. 

ÚNORČESKÝ JAZYK:

 • druhy adjektiv
 • druhy zájmen
 • druhy číslovek
 •  procvičování a opakování

MATEMATIKA:

 • rovnoramenný trojúhelník
 • desetinná čísla
 • porovnávání desetinných čísel
 • střed souměrnosti
 • sčítání a odčítání desetinných čísel

VLASTIVĚDA:

 • shrnutí dějepisné části
 • ČR opakování
 • kraje ČR

  PŘÍRODOVĚDA:

 • opakování prvního pololetí
 • botanické a zoologické zahrady
 • ČR- společenstva v ČR
 •  třídění živých organismů

ANGLICKÝ JAZYK:

 • Zdravotní obtíže, opakování časů