O nás


Záleží nám na vývoji vašich dětí. Naše škola je zárukou kvalitní výuky stálým pedagogickým sborem. Naším cílem je děti vzdělávat a probouzet v nich zvědavost.

Zkušení pedagogové

Zárukou kvalitní výuky na naší škole je stálý pedagogický sbor, který splňuje kvalifikační předpoklady podle zákona.

Součástí sboru jsou v současné chvíli i tři asistenti pedagoga, kteří spolupracují s dětmi s nejrůznějšími problémy pod profesionálním vedením učitelek.

ředitelka školy:  Mgr. Iva Zavadilová

tř. učitelka 1. třídy: Mgr. Markéta Debroise

tř. učitelka 2. třídy: Mgr. Daniela Lechnerová

tř. učitelka 3. třídy: Mgr. Iva Zavadilová

tř. učitelka 4. třídy: Mgr. Barbora Jedličková

tř. učitelka 5. třídy: Mgr. Hana Ranostajová

angličtina/ tělesná výchova: Mgr. Irena Červenková

hudební výuka: Mgr. Kateřina Lapáčková

asistenti pedagoga: Vladislav Halamíček

                                   Martina Bednaříková

                                   Zuzana Škvorová

vychovatelky: Martina Chalupová

                         Ivana Roučková
Vzdělávání hrou

Na naší škole se děti učí jak klasickými, tak novými metodami, jako je např. metoda splývavého čtení, tzv. sfumato. Hodiny si zpestřujeme i nejrůznějšími projekty. Děti pracují jednotlivě, ale i v malých či větších skupinách, např. v tzv. "hnízdech", kdy mají možnost vyzkoušet si spolupráci a naučit se respektu k možnostem a schopnostem ostatních. Při společné práci v klidové části třídy zas mohou dát prostor vlastní fantazii a tvořivosti.

Každá třída je vybavena interaktivní tabulí.

Sportujeme i tvoříme

Naše škola bohužel nemá k dispozici tělocvičnu. Nicméně nezahálíme a dětem se dostává aktivního pohybu. Na přelomu podzimu a zimy tráví část výuky děti dvou ročníků na plaveckém výcviku. Po celý rok využíváme blízkého lesa pro nejrůznější sportovní aktivity, les je pro děti tělocvičnou i hřištěm zároveň. v letošním roce došlo k úpravě povrchu školní zahrady, která se tak stane plnohodnotnou součástí tělesné výchovy.

V naší škole je dětem umožněno plně vyjádřit své pocity a vnímání světa kolem sebe. Dbáme na estetický rozvoj, děti vyrábí nejrůznější dárky pro maminky, seniory, ale třeba i samy sobě pro radost.

Pro rok 2019/2020 máme v plánu projekty jako například školní časopis nebo prohloubení dramatické výchovy