Pedagogický sbor:

Mgr. Iva Zavadilová – ředitelka školy, třídní učitelka 1. ročníku

Mgr. Daniela Lechnerová – třídní učitelka 2. ročníku

Mgr. Barbora Jedličková - třídní učitelka 5. ročníku

Mgr. Hana Ranostajová- třídní učitel  4. ročníku

Mgr. Markéta Debroise - třídní učitelka 3. ročníku

Mgr. Irena Červenková – učitelka angličtiny a tělocviku

Mgr. Kateřina Lapáčková - učitelka, toho času na mateřské dovolené

Ivana Roučková - učitelka HV

 

Ivana Roučková – vychovatelka

Martina Chalupová - vychovatelka

Marie Šípková - vychovatelka ranní družiny

Školská rada: Martin Růžička zástupce zřizovatele, Ing. Jiří Kubizňák zástupce rodičů, Mgr. Daniela Lechnerová zástupce školy.

Kontakt na zástupce rodičů pana Kubizňáka: kubiznak.j@volny.cz

Konzultační hodiny učitelů po telefonické domluvě.

 

Školní řád je umístěn v Menu-Dokumenty.