Školská rada: Martin Růžička zástupce zřizovatele

                       Ing. Jiří Kubizňák zástupce rodičů

                       Mgr. Daniela Lechnerová zástupce školy

Kontakt na zástupce rodičů pana Kubizňáka: kubiznak.j@volny.cz
Zápis z jednání školské rady 7. 1. 2019

 

přítomni: místostarosta p. Růžička (zástupce zřizovatele), p. Kubizňák (zástupce rodičů), Mgr. Lechnerová (zástupce učitelů), Mgr. Zavadilová 

 

1. Zahájení

 

2. Pozvání paní ředitelky

 

3. Uvedení nového člena ŠR, zástupce obce, pana Růžičky

 

4. Informování členů ŠR o inventarizaci majetku – paní ředitelka poskytla k nahlédnutí Soupis dlouhodobého hmotného majetku.

 

5. Informování o prosincových akcích zorganizovaných ZŠ:

- představení žáků školy pro seniory na OÚ Tuchoměřice spojené s výrobou drobných dárečků

- vánoční vystoupení v Husově sboru – bylo velmi zdařilé

- vánoční jarmark – prodej výrobků (žákovských prací), z něhož byl výtěžek 3 260 Kč

 

6. Zápis do 1. roč. ZŠ je naplánován na 16. 4. 2019. Informace o něm budou vyvěšeny 14 dní předem v MŠ Tuchoměřice, na webu ZŠ a vyjdou také v březnovém čísle Tuchoměřického zpravodaje.

 

7. Web ZŠ – pan Růžička vyslovil žádost o aktualizaci: třídní učitelé + třídy, přímý odkaz na jídelní lístek a vyvěšování zápisů z jednání ŠR. Zároveň nabídl škole poskytnutí služeb IT, které využívá obec.

Jména třídních učitelů + třídy - bylo aktualizováno. Další úpravu provede IT specialista.

 

8. Možnosti realizace tělesné výchovy – v budoucnu obec počítá se stavbou multifunkční haly, zatím žáci cvičí převážně venku na hřišti, v prvním pololetí jezdí vždy dvě třídy na plavecký výcvik do bazénu ve Slaném.

Pan Růžička dále zvažuje možnost dotací plaveckých výcviků poskytnutých obcí i pro ostatní třídy. Paní ředitelka zatím pošle p. Růžičkovi rozpočet za lekce plavání + dopravu pro další tři třídy.

 

9. Obec dále řeší možnosti pokrytí povrchu na dvoře školy. Travnatá plocha se neosvědčila, žáci trávu brzy pošlapali a na jejím místě je nyní pouze hlína, která se v deštivém počasí mění v bláto. Z tohoto důvodu pak nemohou žáci toto prostranství ve vlhkých dnech využívat. Obec zvažuje pokrytí tohoto prostoru umělým trávníkem, který je však finančně velmi nákladný. Inspirací by pro nás mohl být také povrch před ZŠ Velké Přílepy, kterou během ledna navštíví místostarostka paní Boulová.

 

10. Obec jedná o nákupu budovy č. p. 349, kterou by poté využívala škola, čímž by se mohla vyřešit například přetrvávající absence místnosti pro družinu a další potýkání se s nedostatkem prostoru ve školní budově.

 

11. Pan Růžička informoval ŠR o opravě a fungování hasičské sirény v obci. Při této příležitosti pak navrhl vyzkoušení cvičného požárního poplachu se žáky, spojeného s výkladem hasičů a exkurzí.

ZŠ zjistí možnosti a podmínky akce.

 

 

Zapsala: Daniela Lechnerová