Platba za družinu na účet školy (181849010/0300) vždy do 10. dne v měsíci 100 korun za měsíc, sourozenci platí 100 korun dohromady. Můžete zaplatit i na více měsíců (maximálně 10) v jedné platbě. Do zprávy prosím napište jméno dítěte.

 Do družiny chodí pouze přihlášené děti. Pokud potřebujete, aby Vaše dítě šlo do družiny i v den, na který není běžně přihlášené, musíte to sdělit písemně. Pokud písemně odhlásíte dítě na některý den, odchází po obědě samo. Dohled je zajištěn pouze pro cestu do jídelny a po dobu oběda. Pokud nemáme změnu nahlášenopu písemně, jsou pro nás závazné údaje na zápisním lístku.  Často se stává, že dítě lístek se změnou neodevzdá. Připomínáme možnost hlásit změny emailem, ovšem je potřeba, aby zpráva byla do schránky doručena včas, nejlépe den dopředu nebo hned ráno. Nejzašší termín pro přijetí zprávy se změnou odchodu je den změny do 11,00 hodin. Zprávy, které přijdou později již nemusí být přečteny. Děkujeme za pochopení.

Velikonoční výlet – pro přihlášené děti

 • 10. dubna (středa) jedeme na velikonoční výlet na zámek Loučeň!
 • od této chvíle vybíráme peníze na výlet – 400,- Kč v hotovosti k rukám vychovatelek
 • pro děti, které na výlet nepojedou, není družina tento den v provozu

Plán na únor 2019

 • vaření v únoru bude celý měsíc (každé pondělí a čtvrtek) – poplatek 75,- Kč
 • knihovna – 6. 2. (prosíme vrátit přečtené knihy)
 • hry venku, v kotelně, ve třídě
 • tvoření
 • jarní prázdniny – 25. 2. – 3. 3.

Plán na leden

23.1. není běžný provoz družiny – návštěva kina, viz info níže

 • vaření – začíná 7. 1. 2019 – platba 50,- Kč / měsíc

 • termíny vaření: 1. skupina – 7.1., 21.1. (pondělí)

                                 2. skupina – 10.1., 24.1. (čtvrtek)

 • angličtina: úterý

  13,15 – 14,00 hodin – 3. třída

  14,00 – 14,45 hodin – 2. třída

  14,45 – 15,30 hodin – 1. třída

  15,30 – 16,15 hodin – 4. a 5. třída

 • knihovna –  9.1. 2019 (prosíme vrátit přečtené knihy)

   Pozor, výměna skupin, 1. + 2. tř. návrat z knihovny až po 15.15 hod.

 • 23. 1. návštěva kina – film“ Yeti – Ledové dobrodružství“ – (max. 45 dětí, nutno přihlásit emailem! při větším počtu zájemců rozhoduje okamžik přijetí přihlášky)

  vybíráme 150,- Kč ( vstupné + autobus) – platba k rukám vychovatelek v hotovosti

  návrat okolo 16,15 hodin

 • 29. 1. (úterý) – ochutnávka pro rodiče dětí z kroužku vaření, obě skupiny – od 16 do 17 hodin v kotelně

 • hry a vycházky

 • zimní tvoření

 

Upozornění pro rodiče

Vážení rodiče, vzhledem k opakovaným zmatkům s odchody dětí na kroužky (zejména lekce, které odpadají), nevíme, kdy máme posílat děti domu. Je potřeba hlásit písemně jakoukoliv změnu! (např. dítě má v zápisním lístku odchod v 16,00 s doprovodem a tvrdí, že má jít samo v 17,00 na kroužek, který začíná v 17,15 hodin. Dítěti nelze vyhovět a pro nás je závazný zápisní lístek). Totéž se týká i výtvarného kroužku, který je nepravidelně. Prosíme dát vědět, který pátek kroužek je a který není.

Děkujeme

Plán na prosinec

 • vaření – v týdnu od 17. 12. do 21. 12. není vaření

  pondělí – 3. a 10. prosince

  čtvrtek –  6. a 13. prosince

  Vaření v měsíci prosinec je bez poplatku (zdarma).

  Po vánočních prázdninách začíná vaření 6. ledna 2019.

 • Vystoupení pro seniory – 2. 12. – sraz vybraných dětí v 16,15 u obecního úřadu.

 • knihovna – 5. 12. – vracení a půjčování knih (návrat do 15 hodin)

 • jarmark + kostel – 16. 12. od 14,30 hodin  jarmark, od 15 hodin koncert v kostele

 • knihovna – 19.12.(jdeme všichni dohromady) – prohlídka výstavy a besídka

 • vánoční prázdniny – od 22. 12. do 2. 1. 2019

 • tvoření na jarmark

 • pobyt venku – vycházky a hry

 • hry a činnosti podle výběru dětí – hřiště, kotelna, třída

 

 

Plán na listopad

Výsledek dotazníku o výletech:

48 hlasů „ano“

4 hlasy    „ne“

1 hlas      „ano“ i „ne“

 • knihovna – středa 7. 11. (návrat do 15,15 hodin)  

 • vaření:

 • 1. 11. vaření není !!!

   

 1. skupina - pondělí: 5., 12., 19., 26. 11. – 14,00 – 16,00 hodin 

 2. skupina – čtvrtek:  8., 15., 22., 29. 11. – 14,00 – 16,00 hodin

  platba na celý měsíc – 100,- Kč

   

 • angličtina – úterý – rozpis podle skupin

  1. třída – 13,15 – 14,00 hodin

  2. třída – 14,00 – 14,45 hodin

  3. třída – 14,45 – 15,30 hodin

  4. třída – 15,30 – 16,15 hodin

   

 • pracovní činnosti – příprava na vánoční jarmark, na advent

 • vycházky a hry v přírodě – za každého počasí (vhodné oblečení a obuv)

 • sportování v kotelně, na zahradě, na hřišti

 • hry v rákosí

   

 • výlet celé družiny – kino Beroun,  středa 21. 11.,film „Hotel Transylvánie 3

   

 • odjezd po obědě, návrat do 16,30 hodin ke škole

 • s sebou jen svačinu a pití

 • vybíráme 150,- Kč (50,- Kč vstupné a 100,- záloha na autobus) – pojedeme objednaným autobusem – počet míst 45

 • závazné přihlášky – emailem do 9. 11.

 • platba – v hotovosti vychovatelkám do 16. 11. (poté budou volná místa nabídnuta  ostatním  dětem)

 • UPOZORNĚNÍ – jede celá družina, obě vychovatelky, děti, které nepojedou, musí mít lísteček s odchodem domů!

 

CO POTŘEBUJI DO ŠKOLNÍ DRUŽINY ?

– batůžek, pláštěnka – deštníky jsou z bezpečnostních důvodů zakázané,

svačina, pití, tepláky, kraťasy, náhradní ponožky a náhradní spodní prádlo

DRUŽINA        druzina@zstuchomerice.cz        tel.:  736 770 684

 • ODCHODY Z DRUŽINY – po obědě nebo až po 15. hodině

 •  

 • OMLUVENKY DO DRUŽINY

 1. písemně na lístečku  s aktuálním datem, jménem dítěte a podpisem rodičů

  NEBO

 2. email družiny – druzina@zstuchomerice.cz – nejpozději do  11 hodin !!!

  (poté se již věnujeme dětem a nemáme možnost sledovat internet)

 

CO DĚLAT. POKUD DÍTĚ ZAPOMENE LÍSTEČEK DOMA?

 1. Dítě půjde domů dle nahlášeného rozpisu odchodů, pokud chodí samo. NA SMS NELZE BRÁT ZŘETEL!!!!

 2. Pokud nechodí samo, dítě vyčká příchodu zákonných zástupců ( viz seznam osob, které mohou dítě vyzvedávat). Do té doby se účastní programu družiny i pobytu venku.

PROSÍME VYZVEDÁVEJTE DĚTI VČAS.

 

DRUŽINOVÉ KROUŽKY – přihlášené děti na zájmovou činnost nelze během kroužků vyzvedávat . Odhlášení z kroužku pouze písemně s podpisem rodičů nebo emailem. Dítě může být z kroužku vyřazeno z těchto důvodů:

 • nepravidelnou docházkou

 • závažným narušováním činnosti kroužku

 

Na další tvoření s dětmi uvítáme: - kartony, krabičky, obaly od mýdel, dřevo a hřebíky do dílny, klubíčka, knoflíky…

 

 

Náplň činností ve školní družině:  pravidelné činnosti:

 • odchody na oběd - I. skupina- děti, které jdou po obědě

                                   II. skupina – děti, které jdou do družiny

 • čekání na příchod II. skupiny – četba na pokračování, vyprávění, kreslení, klidové hry, poslech CD…

 • pobyt venku – rozdělení do skupin dle zájmu dětí (např. les x hřiště)

 • svačina, společné plánování a hodnocení činností

 • od 15,00 hodin odchody z družiny (dle rozpisu )

 • další zájmové a rekreační činnosti a kroužky

   

  Zájmové a rekreační činnosti:

   

  zájmová činnost – výtvarná, pracovní, hudební, pohybová, hudebně-pohybová ( každý den, dle zájmu dětí)

  rekreační činnost – děti si hrají samy podle své vlastní volby , námětové hry, společenské hry…

  ( každý den, dle zájmu dětí )

pobyty venku denně – hry na hřišti s míčem, průlezky, houpačky, vycházky do lesa a okolí školy, hry v lese, v rákosí, na školní zahradě, na hřišti u zámku…

Každý měsíc je zaměřen na jiné téma  viz. webové stránky družiny: (výlety, divadla, vycházky…)

 

Týdenní rozvrh družiny

 

Týdenní rozvrh družiny

pondělí –14 – 16 hodin -  kroužek vaření  (1.skupina)

úterý –  13 - 16 hodin -  angličtina (rozdělení do skupin podle tříd),

pohybovky a ostatní zájmové aktivity

středa –  1 x za měsíc knihovna většinou první středa v měsíci

                 (aktualizace na stránkách školy)

čtvrtek – 14 -16 hodin – kroužek vaření  (2.skupina)

pátek –    hry a činnosti dle přání dětí

vaření – skupiny budou sestaveny podle věku a počtu přihlášených dětí

kroužek je od 2. třídy

platba 20 -30 Kč na nákup surovin (bude upřesněno podle přihlášek)

 

Kroužky začínají od 1. října 2018!