Platba za družinu na účet školy (181849010/0300) vždy do 10. dne v měsíci 100 korun za měsíc, sourozenci platí 100 korun dohromady. Můžete zaplatit i na více měsíců (maximálně 10) v jedné platbě. Do zprávy prosím napište jméno dítěte.

 Do družiny chodí pouze přihlášené děti. Pokud potřebujete, aby Vaše dítě šlo do družiny i v den, na který není běžně přihlášené, musíte to sdělit písemně. Pokud písemně odhlásíte dítě na některý den, odchází po obědě samo. Dohled je zajištěn pouze pro cestu do jídelny a po dobu oběda. Pokud nemáme změnu nahlášenopu písemně, jsou pro nás závazné údaje na zápisním lístku.  Často se stává, že dítě lístek se změnou neodevzdá. Připomínáme možnost hlásit změny emailem, ovšem je potřeba, aby zpráva byla do schránky doručena včas, nejlépe den dopředu nebo hned ráno. Nejzašší termín pro přijetí zprávy se změnou odchodu je den změny do 11,00 hodin. Zprávy, které přijdou později již nemusí být přečteny. Děkujeme za pochopení.

Prosíme rodiče, aby nezapomínali na to, že ven se chodí denně a přizpůsobili oblečení dětí aktuálnímu počasí. Je vhodné, aby děti měly v šatně v družinovém batůžku pláštěnku.

Plán na červen 2019

 • 5. 6. – knihovna – slavnostní zakončení – návrat do 15 hodin (prosíme vrácení přečtených knih)
 • 6. 6. - soutěž ve vaření, vyhodnocení a ukončení kroužku (konec do 15,30 hodin)
 • 19. 6. – Projekt Senioři – téma: „Moje oblíbená kniha“ a soutěže od 15 do 16,30 hodin v kotelně školy
 • 25. 6. – celodenní výlet školy – tento den není družina, po návratu z výletu jdou děti domů
 • 27. 6. – poslední den v družině, rozloučení s družinou – úklid hraček, výtvarných potřeb, šaten a odnos vlastních věcí domu

28. 6. – ráno rozdání vysvědčení – tento den není družina

Plán na květen 2019

Pozor – změna času kroužku vaření !

Vaříme od 13,30 do 15,30 hodin!!!

Dny zůstávají stejné – pondělí a čtvrtek.

 • vaření podle skupin – 20. 5., 23. 5. , 27.5. a 30. 5. – vybíráme 50,- Kč
 • angličtina – úterý

 • vycházky a hry v přírodě
 • sportování na zahradě a na hřišti
 • výtvarné a pracovní činnosti
 • hry a činnosti podle přání dětí

Doporučujeme nechat dětem ve škole náhradní oblečení, zejména ponožky.

Některé děti nemají odpoledne svačinu do družiny a lahvičky na pití, které si bereme s sebou ven v případě teplého počasí.

Plán na duben 2019

  • 3. 4. – návštěva knihovny
 • 10. 4. – výlet na zámek Loučeň (pro přihlášené děti), tento den není družina. Děti, které nejedou na výlet, půjdou domů po obědě.

  • vaření – vaříme 2x – platba 50,- Kččtvrtek – 4. a 11. 4.
  • pondělí – 1. a 8. 4.
 • 16. 4. – z důvodu zápisu dětí do 1. třídy je omezen provoz družiny a odpadá kroužek angličtiny

 • od 15. do 17. 4. - Velikonoce v družině
 • 30. 4. – čarodějnice

 

Informace k výletu                                                           

Název zájezdu: Velikonoční prohlídky na zámku Loučeň

Termín: 10. 4. 2019

Popis vybraného cíle:

Svátky jara ve svěžím prostředí anglického zámeckého parku, velikonoční beránci, jidáše a kraslice zdobené starými technikami škrábání a drátkování, praktická ukázka zdobení kraslic během prohlídek zámku. To vše na vás čeká při prohlídce jarně vyzdobených zámeckých komnat loučeňského zámku. Kníže, kněžna, nebo komorník vás seznámí s několika velikonočními tradicemi minulosti i současnosti. Praktickým ukázkám těch nejkrásnějších zvyků mohou malí účastníci skupinových školních prohlídek ve všedních dnech přihlížet během prohlídky přímo v historických interiérech zámku.

Odjezd: 12:30 hodin

Návrat: cca 18:00 hodin

S sebou: svačina, pití, kapesné podle uvážení

Plán na březen 2019

Připomínáme platbu za výlet na zámek Loučeň – 400,- Kč (přihlášené děti)

 • 6. 3. – knihovna, půjdou obě skupiny najednou, návrat do 15 hodin
 • Vaření – pokud víte dopředu o nepřítomnosti dítěte na kroužku (např. návštěva lékaře, dovolená), odhlaste ho včas, nebude mu počítán poplatek na lekci (na nákup surovin)
 • v březnu vaříme 4x – vybíráme 100Kč
 • Den hraček (děti si v určený den mohou donést do družiny hračku se svolením rodičů, zvažte vhodný výběr hračky, nemůžeme zodpovídat za poškození nebo zničení) - konkrétní termín bude dětem oznámen dopředu
 • chodíme ven za každého počasí – děti mají možnost se převlékat

angličtina: úterý

13,15 – 14,00 hodin – 3. třída

14,00 – 14,45 hodin – 2. třída

14,45 – 15,30 hodin – 1. třída

15,30 – 16,15 hodin – 4. a 5. třída

CO POTŘEBUJI DO ŠKOLNÍ DRUŽINY ?

– batůžek, pláštěnka – deštníky jsou z bezpečnostních důvodů zakázané,

svačina, pití, tepláky, kraťasy, náhradní ponožky a náhradní spodní prádlo

DRUŽINA        druzina@zstuchomerice.cz        tel.:  736 770 684

 • ODCHODY Z DRUŽINY – po obědě nebo až po 15. hodině

 •  

 • OMLUVENKY DO DRUŽINY

 1. písemně na lístečku  s aktuálním datem, jménem dítěte a podpisem rodičů

  NEBO

 2. email družiny – druzina@zstuchomerice.cz – nejpozději do  11 hodin !!!

  (poté se již věnujeme dětem a nemáme možnost sledovat internet)

 

CO DĚLAT. POKUD DÍTĚ ZAPOMENE LÍSTEČEK DOMA?

 1. Dítě půjde domů dle nahlášeného rozpisu odchodů, pokud chodí samo. NA SMS NELZE BRÁT ZŘETEL!!!!

 2. Pokud nechodí samo, dítě vyčká příchodu zákonných zástupců ( viz seznam osob, které mohou dítě vyzvedávat). Do té doby se účastní programu družiny i pobytu venku.

PROSÍME VYZVEDÁVEJTE DĚTI VČAS.

 

DRUŽINOVÉ KROUŽKY – přihlášené děti na zájmovou činnost nelze během kroužků vyzvedávat . Odhlášení z kroužku pouze písemně s podpisem rodičů nebo emailem. Dítě může být z kroužku vyřazeno z těchto důvodů:

 • nepravidelnou docházkou

 • závažným narušováním činnosti kroužku

 

Na další tvoření s dětmi uvítáme: - kartony, krabičky, obaly od mýdel, dřevo a hřebíky do dílny, klubíčka, knoflíky…

 

 

Náplň činností ve školní družině:  pravidelné činnosti:

 • odchody na oběd - I. skupina- děti, které jdou po obědě

                                   II. skupina – děti, které jdou do družiny

 • čekání na příchod II. skupiny – četba na pokračování, vyprávění, kreslení, klidové hry, poslech CD…

 • pobyt venku – rozdělení do skupin dle zájmu dětí (např. les x hřiště)

 • svačina, společné plánování a hodnocení činností

 • od 15,00 hodin odchody z družiny (dle rozpisu )

 • další zájmové a rekreační činnosti a kroužky

   

  Zájmové a rekreační činnosti:

   

  zájmová činnost – výtvarná, pracovní, hudební, pohybová, hudebně-pohybová ( každý den, dle zájmu dětí)

  rekreační činnost – děti si hrají samy podle své vlastní volby , námětové hry, společenské hry…

  ( každý den, dle zájmu dětí )

pobyty venku denně – hry na hřišti s míčem, průlezky, houpačky, vycházky do lesa a okolí školy, hry v lese, v rákosí, na školní zahradě, na hřišti u zámku…

Každý měsíc je zaměřen na jiné téma  viz. webové stránky družiny: (výlety, divadla, vycházky…)

 

Týdenní rozvrh družiny

 

Týdenní rozvrh družiny

pondělí –14 – 16 hodin -  kroužek vaření  (1.skupina)

úterý –  13 - 16 hodin -  angličtina (rozdělení do skupin podle tříd),

pohybovky a ostatní zájmové aktivity

středa –  1 x za měsíc knihovna většinou první středa v měsíci

                 (aktualizace na stránkách školy)

čtvrtek – 14 -16 hodin – kroužek vaření  (2.skupina)

pátek –    hry a činnosti dle přání dětí

vaření – skupiny budou sestaveny podle věku a počtu přihlášených dětí

kroužek je od 2. třídy

platba 20 -30 Kč na nákup surovin (bude upřesněno podle přihlášek)

 

Kroužky začínají od 1. října 2018!