Základní škola Tuchoměřice

 

 

Základní škola Tuchoměřice je malá pětitřídní škola s dlouhou tradicí. Od 1. ledna 2003 máme jako všechny školy právní subjektivitu. Obec vychází našim potřebám ochotně vstříc.

Vyučujeme podle učebních plánů Základní školy Tuchoměřice. Učitelský sbor je stabilní, všichni pedagogičtí pracovníci splňují kvalifikační předpoklady podle zákona.

Ve vzdělávání dětí dosahujeme velmi dobrých výsledků. Ze škol, kam děti po 5. ročníku přestupují, máme pozitivní zprávy. Děti neztrácejí se školou kontakt a chodí se pochlubit svými úspěchy. Máme velký prostor pro individuální práci s dítětem. To umožňuje i slabším žákům uspět a užít si svého úspěchu. V rámci výuky tělocviku pořádáme každoročně kurzy plavání v plavecké škole medúza ve Slaném. Protože jsme malý kolektiv, nemáme zásadní problémy se šikanou, rasovou nesnášenlivostí ani s nekázní.

Ve škole je zajištěn provoz družiny do 17,00 hodin. Děti využívají hřiště v obci, mají možnost pobytu v přírodě, společně oslavují narozeniny, soutěží, zkoušejí si různé lidové obyčeje, připravují den dětí pro mateřskou školku, pořádají karneval.

Škola nabízí několik zájmových kroužků. V letošním roce to jsou: vaření, kroužek angličtiny, pohybový kroužek a výtvarný kroužek. Žáci, kteří mají momentální nebo dlouhodobý problém se zvládnutím učiva, mají možnost využít doučování.

Pravidelně pořádáme výlety, navštěvujeme kulturní a sportovní akce ( divadelní představení, kino, dopravní hřiště apod.). Zúčastňujeme se soutěží výtvarných i sportovních. Dosahujeme velmi dobrých výsledků. Vyhráli jsme již mnoho zajímavých cen. Každoročně pořádáme veřejná vystoupení, vánoční besídku a projektové dny.

Činnost naší školy je díky obrovskému nasazení pedagogických pracovníků velmi pestrá. Za pomoc a pochopení je ale třeba poděkovat také rodičům a obecnímu úřadu. Rodiče nám pomáhají s doprovodem na akce, zařizováním atraktivních akcí i materiálně. Věřím, že našich úspěchů bude stále více a že od nás budou odcházet děti spokojené a se zdravým sebevědomím.

Děkujeme Obecnímu úřadu Tuchoměřice za podporu. Naše škola je moderně a kvalitně vybavená.

Mgr. Iva Zavadilová
ředitelka školy

reditelka@zstuchomerice.cz

Naši základní školu najdete na adrese Školní 70, Tuchoměřice, 252 67, okr. Praha - Západ.