Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 proběhl v úterý 16. dubna. Všichni žadatelé byli přijati.

Ředitelka školy oznamuje, že zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2019-20se koná v úterý 16. dubna 2019 od 15 do 17 hodinv budově základní školy. Kritérium pro přijetí je trvalý pobyt v Tuchoměřicích. Přihláška musí být podepsaná. Přihlášky jsou k dispozici na webových stránkách v záložce dokumenty a nebo budou v tištěné podobě ve školce začátkem dubna. Na webových stránkách také najdete Dotazník pro rodiče, který si můžete doma v klidu vyplnit a přinést s sebou.

 K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které se narodily do 31. srpna 2013 a do školy dosud nechodí. Přineste s sebou, prosím, rodný list dítěte, žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a vyplněný dotazník pro rodiče.  

O odklad školní docházky je možné žádat až do 31. 5. Je potřeba doložit žádost o odklad školní docházky, vyjádření pedagogicko psychologického poradenského zařízení a vyjádření odborného lékaře.  Vzhledem k posunutí termínu zápisu nečekejte s rozmýšlení odkladu až po zápise, jsou dost dlouhé čekací doby na vyšetření. Pohovořte si o dítěti s paní učitelkou ve školce. Pokud Vašemu dítěti učitelky v MŠ doporučují návštěvu pedagogicko psychologické poradny k posouzení školní zralosti, rozhodně to nepodceňujte. Školní nezralost může Vašemu dítěti velmi negativně ovlivnit průběh vzdělávání na celém prvním stupni.

Věnujte, prosím, pozornost dokumentu Desatero pro rodiče, který najdete v záložce dokumenty. zde je popsáno, co by mělo dítě před nástupem do školy zvládat. Dokument je stažen ze stránek MŠMT.

Těšíme se na Vaše děti.

                                                 Mgr. Iva Zavadilová

                                                    

Vážení rodiče, rádi bychom zrychlili proces zápisu. Pokusíme se Vás objednat na určitý čas. Termíny objednání k zápisu je nutné dodržet. V případě nedodržení termínu budete pravděpodobně dlouho čekat.  Pokud je Vaše dítě citlivější, přijďte raději dříve, aby mělo čas na zklidnění. Paní učitelka si bude děti volat v určený čas. Od ní půjdou rovnou ke druhé paní učitelce a následně je školáci odvedou vedle, kde předvedou schopnost sebeobsluhy. V době, kdy dítě bude procházet kolečkem po škole, rodiče vyřídí administrativní záležitosti. Ředitelka školy si v daný čas pozve rodiče a vydá rozhodnutí o přijetí. Prosím, připravte si vyplněnou žádost o přijetí a dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku. Pro urychlení administrativní části bych velmi uvítala, kdybyste mi vyplněnou přihlášku (klidně nepodepsanou) zaslali emailem několik dní (třeba týden) před zápisem. Originál s podpisem je potřeba přinést k zápisu. Vše si připravím a budu díky tomu schopná dodržet časy objednání. Děkuji za spolupráci.

Můžete začít posílat požadavky na rezervování termínu k zápisu emilem. O vyřízení požadavku Vás budu informovat.

Na termíny se přihlašujte e-mailem výhradně na adresu: reditelka@zstuchomerice.cz

Pokud bude Vámi požadovaný termín obsazený, automaticky Vás zařadím na nejbližší volný. Bude rozhodovat okamžik přijetí e-mailu do schránky. Jedenkrát týdně budu aktualizovat již obsazené termíny a zpětnou vazbu dostanete opět e-mailem. V loňském roce se tento systém osvědčil a díky skvělé spolupráci s rodiči se podařilo dodržovat časový harmonogram.

  

15,00 

15,05

15,15

15,20

15,30

15,35  

15,45

15,50

16,00

16,05

16,15

16,20

16,30

16,35

16,45

16,50

17,00