20. 6. rozloučení s odcházejícími páťáky 

20. 6. od 15,30 do 16,45 - volby do školské rady - zástupce rodičů

25. 6. závěrečný školní výlet History park Ledčice

Mimoškolní akce školní rok 2018/19

 1. 9. Vyšehrátky, významná období vzniku naší republiky - divadlo
 2. 9. kytarový koncert
 3. 10. Stavíme dům – environmentální program
 4. 10. Edukativní program v Praze na téma Dušičky

 

 1. 11. Na výletě v isvětě – divadelní představení divadlo Metro
 2. 12. vystoupení pro důchodce + pečení cukroví
 3. 12. Anička a kouzelný les - divadelní představení ve škole

 

 1. 12. vánoční vystoupení v kostele
 2. 12. vánoční jarmark
 3. 12. Třídní vánoční besídka
 4. 1. Rudolfinum „Sestav si svůj orchestr“
 5. 2. Šťastný princ - Představení v divadle Lampion v Kladně

 

 1. 3. Loutkové divadlo – představení Marionet a práce s nimi
 2. 3. Poznáváme Československo – lektorovaný program pro děti v NM
 3. 4. Africká pohádka – divadelní představení
 4. – 17. 4 Den Země – úklid v obci

 

 1. 4. Ulice dětem – preventivní program
 2. + 30. 4. Čarodějnice projektová výuka

 

 1. 5. Návštěva Národopisného muzea v Praze - Život našich praprababiček a prapradědů

 

 1. 5. přednáška na téma zdravověda a první pomoc – preventivní program
 2. 5. Jak vznikla Praha – lektorovaný program pro děti
 3. 5. ukázky techniky hasičů, přednáška o nebezpečí a jak mu předcházet
 4. 5. přednáška o včelách od pana Kašpara
 5. 6. Muzeum smyslů
 6. 6. procházka v Divoké Šárce, pozorování různých ekosystémů
 7. 6. závěrečný výlet History park Ledčice

Neuskutečněné akce – návštěva v ZŠ Nebušice, opakovaně zrušen termín ze strany ZŠ Nebušice

Družinové akce školní rok 2018/2019

Pravidelné akce každý měsíc od října do června:

návštěvy knihovny na zámku 1 krát za měsíc

kroužek angličtiny 1 krát v týdnu 4 skupiny

kroužek vaření 2 krát v týdnu

pohybové a výtvarné činnosti dle volby dětí každý týden

další akce:

září

 1. 9. výlet do Lidic návštěva galerie - Mezinárodní dětská výtvarná výstava

listopad

 1. 11. kino v Berouně, klub Bijásek, film „ Hotel Transylvánie 3“
 2. 11. Projekt Senioři - tvořivá dílna se seniory

výroba věcí pro jarmark

prosinec

pečení cukroví do balíčků pro jarmark

 1. 12. – vystoupení na OÚ pro seniory
 2. 12. – vánoční koncert v kostele
 3. 12. – vánoční jarmark
 4. 12. – vánoční besídka v knihovně, návštěva obecního úřadu a předání přání k Vánocům, návštěva dalších organizací s přáníčkem (škola, pošta aj)

leden

 1. 1. – návštěva kina v Berouně, klub Bijásek, film „Yeti – ledové dobrodružství“
 2. 1. – ochutnávka pro rodiče dětí z kroužku vaření

 

duben

výroba dárečků a pečení cukroví do balíčků pro seniory

 1. 4. – výlet na zámek Loučeň
 2. – 17. 4. – Projekt – Senioři - v obci roznášení dárků seniorům - Velikonoce

květen

výroba přáníček na vítání občánků

 1. 5. – vystoupení na farmářských trzích
 2. 5. – vystoupení na OÚ – Vítání občánků

červen

 1. 6. – slavnostní rozloučení v knihovně
 2. 6. - zakončení kroužku vaření – soutěž
 3. 6. – ukončení kroužku angličtiny
 4. 6. – Projekt Senioři - setkání se seniory – téma: „Moje oblíbená kniha “
 5. 6. – rozloučení s družinou

Neuskutečněné akce –

dvakrát bylo zajištěno kino, ale rodiče své děti nepřihlásili

dvakrát nabízená prezentace formou vystoupení v Kněževsi pro nezájem ze strany dětí a rodičů

Projektová výuka 2018/19

Celoroční projekt

 1. Cesta zlatého Bahňáka – celoroční hodnocení chování s
 • každodenním výstupem (razítko, smajlík…)
 • týdenním vyhodnocením (odměna krátkým filmem, sladkostí, překvapením, dnem bez úkolů)
 • měsíčním vyhodnocením (Při velmi dobrém chování více jak poloviny třídy 1 den výuky jen formou her a soutěží. – Zatím uskutečněno 4x.)
 • celoročním výstupem – přespání ve škole s odpoledním a večerním programem
 •  
 • Nástěnka k celoročnímu tématu – Rok v přírodě, zvycích a obyčejích

 1. Každý měsíc si dvojice dětí připraví obrázky a texty k tradicím, činnostem, významným dnům, pranostikám, změnám v přírodě apod., které se k aktuálnímu měsíci vážou, a představí je ostatním.

 

Vaříme a pečeme

 • Dýňová polévka – září
 • Žemlovka – říjen
 • Jablka v županu – listopad
 • Nepečené vánoční cukroví – kokosové kuličky – prosinec
 • Marcipánové dekorace – leden
 • Sýrová rolka a jednohubky – únor
 • Velikonoční beránci (příprava těsta, pečení, zdobení beránků sněhem z bílků, zabalení – dárky pro OÚ, MŠ a školní jídelnu) - březen

 

Září

Dýně

 • sklizeň dýní, které žáci vypěstovali během minulého školního roku
 • použití dýní na výrobu kandovaného ovoce
 • vaření dýňové polévky
 • balení dýní a příprava k prodeji na vánočním školním vystoupení.

Výtvarný projekt Rok

 • Znázornění ročního období – skupinová práce
 • Znázornění jednotlivých měsíců, zarámování – individuální práce
 • Výstup – celoroční obměňující se výzdoba třídy s přesahem do prvouky
 • výstava prací na vánočním vystoupení

 

Říjen

Moje město

Stavba domu

Ekologicky zaměřený workshop ve škole 19. 10.

Vytvoření papírového 3D města za pomoci šablon domů a stromů – kolektivní práce

Ukončeno výstavou ve škole

 

Listopad - prosinec

Perníkový betlém – tradiční řemesla, vánoční zvyklosti

 • kolektivní práce
 • výroba papírových šablon na jednotlivé postavičky
 • zpracování těsta
 • vykrajování a pečení postaviček
 • zdobení perníčků
 • sestavení a slepení betléma
 • ukončení výstavou na školním vánočním vystoupení
 • použití pro výstavu betlémů ve Středoklukách - ocenění

 

Duben

Zapojení do akce Ukliďme Česko

Úklid obce a okolí školy – sběr odpadků, třídění odpadů – environmentální výchova

Vyrábění pohyblivých loutek z odpadních materiálů (roličky toal. papíru, víčka od pet lahví)

 

Velikonoce

Židovské Velikonoce - promítání biblického příběhu o odchodu Izraele z Egypta

Tradiční židovská večeře s vysvětlením zvyků

Velikonoční vejce pro seniory - zdobení vajíček, které se využily jako velikonoční dárečky pro seniory v obci – technika barevného tečkování

Pečení beránků, zdobení

 

 

Květen

Kytka pro maminku

Přesazování namnožených pokojových květin, které ve škole celoročně pěstujeme, dekorace květináče textiliemi

výroba papírových květin

barvení květináčků

dokončení dekorace

Ukončení – dárek pro maminky ke svátku matek

 

 

Zahradničíme

Pracovní projekt především jarního – podzimního období s přesahem do prvouky (rostliny)

Přesazování pokojových květin a celoroční péče o ně

Příprava pozemku na setí, setí zeleniny (ředkvičky, hrách, mrkev), předpěstování dýní, okopávání, zalévání, sběr úrody, konzumace

 

Děkuji všem 12 rodičům, kteří vyplnili dotazník a zaslali ho zpět.

Moc děkujeme panu Kašparovi za skvělou přednášku o včelách. Bylo to skvělé oživení učiva pro starší a přínosné seznámení s včelami pro menší.

Výzva: 

Dobrý den vážení rodiče,

 

s ohledem na skutečnost, že mi k 31.8.2019 končí mandát ve funkci zástupce rodičů ve školské radě naší základní školy a do dalšího období již nebudu kandidovat,

tak se na vás obracím se žádostí o zvážení kandidatury některých z vás na tuto činnost. Bylo by vhodné, aby zvolený rodič měl dítko buď v 1. nebo 2. třídě a funkce

by tímto byla zajištěna na delší dobu. V případě, že se rozhodnete a budete se o post ucházet vy, nebo i některý z vašich známých, dejte prosím zprávu paní ředitelce

nejlépe do 9.6.2019, abychom provedli volbu nového zástupce do konce školního roku s výkonem funkce od 1.9.2019.

 

Věřím, že přistoupíte k mé výzvě vstřícně a budete pokračovateli velmi dobré spolupráce školy s rodiči našich nejmenších.

 

Všechny zdraví a hezký zbytek dne přeje Jiří Kubizňák

 

 

 

 

ZŠ Tuchoměřice zpracovává osobní údaje žáků a zaměstnanců v souladu s pravidly o ochraně osobních údajů. Pověřenec školy je paní Bc. Nela Kubásková Kontakt: nelakubaskova@seznam.cz

Informace o zpracování osobních údajů najdete ve složce Dokumenty.

 

Velmi často se u dětí vyskytují vši. Věnujte, prosím, pozornost tomuto článku, ve kterém je popsáno, co všechno se musí pro jejich odstranění z vlasů udělat.

https://ona.idnes.cz/jak-se-zarucene-zbavit-vsi-dc3-/deti.aspx?c=A070826_222925_zdravi_deti_skr

Bohužel bývá ještě nutná kompletní očista dětského pokojíčku. Zamračený

 

 

Zvolení zástupci rodičů:

1. ročník - pan Bidenko

2. ročník - paní Felberová

3. ročník - paní Mihlová

4. ročník - paní Škvorová

5. ročník - paní Kašparová

 

 Účet školy 181849010/0300

 

  

Prosím rodiče, kteří by chtěli dostávat informace z webu i e-mailem, o zaslání aktuálních adres.

 

 

Vážení rodiče, z důvodů lepšího zajištění bezpečnosti je upraven vstup do budovy školy směrnicí. Její znění najdete mezi dokumenty na webových stránkách školy. Prosím, doprovázejte děti jen ke vstupním dveřím do školy a také tam na ně počkejte při odchodu ze školy. Děti zvládnou převlečení samostatně. Při odchodu dítěte zkontrolujte, prosím, zavření dveří. Pokud potřebujete něco důležitého učiteli, zazvoňte na zvonek a budete vpuštěni předním vchodem. Je nutné domluvit se předem.

  

  

Účet školy 181849010/0300.

Aktuality z družiny (plán akcí na nejbližší období) najdete v záložce  Školní družina.