Druhá třída

třídní učitelka: Mgr. Daniela Lechnerová

lechnerova@zstuchomerice.cz

Z důvodu nemoci třídní učitelky se ruší třídní schůzky. Informace o prospěchu dítěte, bude posílat paní učitelka e-mailem. Děkujeme za pochopení.

ČJ PS (skřítek) 2. díl - 47 Kč

Matematika 3. díl - 45 Kč

Písanka 2. díl 25 Kč

Prosíme o zaplacení do 13.1. - děti tak budou mít uhrazeny veškeré školní pomůcky do konce školního roku. Děkujeme.

Z deníku kocoura Modroočka - četba každou středu. Kniha může zůstávat ve škole.

ROZVRH 

ROZVRH PLATNÝ OD 2.12.


Co právě probíráme?

Na tomto místě se můžete dočíst, jakému tematickému okruhu se právě děti věnují. Vše je pouze orientační, tempo třídy bývá kolísavé a do značné míry je  ovlivněno například i častou nemocností dětí.

LEDEN


ČESKÝ JAZYK:

 • Slabikotvorné r, l
 • Opakování
 • Písmeno ě 
 • Tvrdé souhlásky

SLOH:

 • Nejhezčí vánoční dárek
 • Jaký je sníh?
 • Zimní radovánky
 • Nebezpečí v zimě při hrách a sportu 

ČTENÍ:

 • Ponecháme Čítanku od nakladatelství Alter. Malý čtenář bude sloužit k docvičování. 

MATEMATIKA:

 • Sčítání a odčítání desítek (více sčítanců) 
 • Zaokrouhlování, slovní úlohy
 • Sčítání do 100 bez přechodu

Geometrie:

 • osová souměrnost
 • jednotky délky

PRVOUKA:

 • Příroda v zimě 
 • Hygiena osobní a intimní, denní režim, pohybový režim str. 32
 • Rizika - hrací automaty, PC
 • bezpečná domácnost

ANGLIČTINA:

 • opakování všeho - první díl Jackie

 • důraz na porozumění