Druhá třída

třídní učitelka: Mgr. Daniela Lechnerová

lechnerova@zstuchomerice.cz

Prosíme, 45 Kč na druhý díl matematiky. Děkujeme.

5.12. - tematicky zaměřené dopoledne na Mikuláše. Prosíme, aby děti měly minimálně 1 znak, který se připisuje postavám jako čert, anděl ( např. rohy, hvězdička na čele). Děkujeme.

Z deníku kocoura Modroočka - četba každou středu. Kniha může zůstávat ve škole.

18.12. ČTENÁŘSKÁ DÍLNA - děti si donesou knihu, kterou mají právě rozečtenou.

TŘÍDNÍ VÁNOČNÍ BESÍDKA

Dne 20.12. proběhne v naší třídě vánoční besídka. Zahrajeme si vánoční hry, zazpíváme koledy, zkrátka budeme se společně těšit na Vánoce. Prosíme, aby děti donesly malou krabičku nakrájeného ovoce nebo cukroví. (Opravdu jen pár kousků.)

Dárky si dávat nebudeme.

ROZVRH 

ROZVRH PLATNÝ OD 2.12.


Co právě probíráme?

Na tomto místě se můžete dočíst, jakému tematickému okruhu se právě děti věnují. Vše je pouze orientační, tempo třídy bývá kolísavé a do značné míry je  ovlivněno například i častou nemocností dětí.

PROSINEC


ČESKÝ JAZYK:

 • Délka samohlásek
 • Psaní u/ů/ú 
 • Psaní dvojhlásky au, ou 
 • Slabikotvorné souhlásky - pokusíme se stihnout

SLOH:

 • Anděl x čert - jací jsou 
 • Příprava na Vánoce 
 • Vánoční zvyky a obyčeje 

ČTENÍ:

 • Ponecháme Čítanku od nakladatelství Alter. Malý čtenář bude sloužit k docvičování. 

MATEMATIKA:

 • Přirozená čísla do 100. Psaní číslic do 100, porovnávání, číselná osa 
 • Sčítání a odčítání desítek 
 • Opakování 

PRVOUKA:

 • Soužití lidí - mezilidské vztahy, komunikace, vlastnosti lidí. Krizové situace( šikana, xenofobie, rasismus) str. 26
 • Zima - (měsíce, charakteristika, zimní počasí)

 • Příroda v zimě - projevy živočichů; ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody str. 29

 • Vánoce - tradice, zvyky, státní svátky

ANGLIČTINA:

 • škola + opakování všech probraných celků