Druhá třída

třídní učitelka: Mgr. Daniela Lechnerová

lechnerova@zstuchomerice.cz

Do 10.11. je potřeba uhradit zálohu na ŠVP - 1900 Kč/ dítě - (do poznámky uveďte, prosím, jméno dítěte), na účet školy: 181849010/0300 

Mimočítanková četba - Z deníku kocoura Modroočka - v případě zájmu o koupi knihy, je možné do 13.10. kontaktovat třídní učitelku, která zajistí nákup přes maminku jednoho z žáků.


V den konání plavání bude žákům 2.třídy začínat vyučování od 7.45 hod.

ROZVRH Co právě probíráme?

Na tomto místě se můžete dočíst, jakému tematickému okruhu se právě děti věnují. Vše je pouze orientační, tempo třídy bývá kolísavé a do značné míry je  ovlivněno například i častou nemocností dětí.

ŘÍJEN

ČESKÝ JAZYK:


 • VĚTY - druhy vět
 • SLOVA - nadřazená, podřazená, souřadná

SLOH

 • pravidla slušného chování
 • sklizeň ovoce
 • popis zvířete

ČTENÍ

 • hádanky, říkanky, dramatizace - Moje první čítanka

MATEMATIKA:

 • sčítání do 20 s přechodem desítky
 • odčítání do 20 s přechodem desítky


PRVOUKA:

 • podzim - měsíce, charakteristika počasí
 • podzim na zahradě - sklizeň zeleniny, význam pro člověka (druhy zeleniny, ochutnávka, určení, stavba těla rostliny)
 • podzim v sadu - sklizeň ovoce, význam pro člověka, ochrana a tvorba životního prostředí (ochutnávka ovoce)
 • podzim na poli - využití pro člověka
 • základní rostliny a živočichové v našem okolí
 • podzim v lese - houby - význam v přírodě a pro člověka. Opatrnost při sběru hub, ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody
 • pravidla slušného chování


ANGLIČTINA:

 • barvy, čísla - procvičování
 • rodina
 • lidské tělo