Dokumenty

ZŠ Tuchoměřice zpracovává osobní údaje žáků a zaměstnanců v souladu s pravidly o ochraně osobních údajů. Pověřenec školy je paní Bc. Nela Kubásková 

Kontakt: nelakubaskova@seznam.cz

Pomůcky pro prvňáčky

Školní řád

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Odklad školní docházky

Dotazník pro rodiče prvňáčků

Desatero pro rodiče

Desatero pro prvňáčky

Směrnice upravující pohyb cizích osob  po škole

Zápisní lístek do družiny

Vnitřní předpis o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů provozu školní družiny 2019

Vybavení žáků

Řád školní družiny

Řád školní jídelny

 GDPR