Čtvrtá třída

třídní učitelka: Mgr. Barbora Jedličková                                         asistent pedagoga: Zuzana Škvorová

jedlickova@zstuchomerice.cz                                                          skvorova@zstuchomerice.cz                 

DOPORUČENÁ ČETBA PRO 4.TŘÍDU

ROZVRH 


ROZVRH PLATNÝ OD 2.12.

Co právě probíráme?

Na tomto místě se můžete dočíst, jakému tematickému okruhu se právě děti věnují. Vše je pouze orientační, tempo třídy bývá kolísavé a do značné míry je ovlivněno například i častou nemocností dětí.

PROSINEC

ČESKÝ JAZYK:


 • Tvarosloví
 • Podstatná jména - mluvnické kategorie
 • Vzory podstatných jmen rodu středního
 • Výpisky

MATEMATIKA:

 • opakování a procvičování +/-, . /:
 • Přirozená čísla do milionu, rozvinutý zápis čísla s. 17
 • Porovnávání a zaokrouhlování čísel (na tisíce a desetitisíce)
 • Přirozená čísla do milionu s. 17

VLASTIVĚDA:

 • Služby a doprava
 • Ochrana přírody
 • Kraje ČR

PŘÍRODOVĚDA:

 • Příroda a živočichové v zimě

ANGLICKÝ JAZYK:

 • - Otázky s "do/does" 

 •  Rozhovory a fráze