Čtvrtá třída

třídní učitelka: Mgr. Barbora Jedličková                                         asistent pedagoga: Zuzana Škvorová

jedlickova@zstuchomerice.cz                                                          skvorova@zstuchomerice.cz                 

Do 21.2. přinést 70 Kč na pondělní vystoupení kouzelníka.

DOPORUČENÁ ČETBA PRO 4.TŘÍDU

ROZVRH 


ROZVRH PLATNÝ OD 2.12.

Co právě probíráme?

Na tomto místě se můžete dočíst, jakému tematickému okruhu se právě děti věnují. Vše je pouze orientační, tempo třídy bývá kolísavé a do značné míry je ovlivněno například i častou nemocností dětí.

ÚNOR

ČESKÝ JAZYK:

 • Vzory podstatných jmen rodu ženského
 • Opakování: vzory podstaných jmen rodu středního
 • mluvnické kategorie podst. jm., slovní druhy
 • Zpráva a oznámení 

MATEMATIKA:

 • Přirozená čísla do milionu
 • Porovnávání čísel
 • Zaokrouhlování čísel na desetitisíce a na statisíce
 • Sčítání a odčítání zpaměti do milionu
 • Obvod čtverce a obdelníku
 • Osa úsečky 


VLASTIVĚDA:

 • Jak se měří čas
 • Naše země v pravěku 

PŘÍRODOVĚDA:

 • Pokusy a měření
 • Délka, hmotnost, objem, čas, teplota

ANGLICKÝ JAZYK:

 • Rozhovory, fráze, vysvětlování cesty, I like / I don´t like