Čtvrtá třída

třídní učitelka: Mgr. Barbora Jedličková                                         asistent pedagoga: Zuzana Škvorová

jedlickova@zstuchomerice.cz                                                          skvorova@zstuchomerice.cz                 

Přírodověda - referáty do 12.12.

Čtenářský deník - do 13.12.

DOPORUČENÁ ČETBA PRO 4.TŘÍDU

ROZVRH 


ROZVRH PLATNÝ OD 2.12.

Co právě probíráme?

Na tomto místě se můžete dočíst, jakému tematickému okruhu se právě děti věnují. Vše je pouze orientační, tempo třídy bývá kolísavé a do značné míry je ovlivněno například i častou nemocností dětí.

PROSINEC

ČESKÝ JAZYK:


 • Vyjmenovaná slova po V a Z
 • Slovní druhy
 • Zvyky a tradice Vánoc 

MATEMATIKA:

 • Opakování a procvičování +/-, . /:
 • Orientace v rovině
 • Souřadnice
 • Písemné sčítání a odčítání do tisíce


VLASTIVĚDA:

 • str. 18-27
 • Nerostné suroviny
 • Průmysl

PŘÍRODOVĚDA:

 • Podzim - význam lesa, živočichové v lese

ANGLICKÝ JAZYK:

 • popis zvířat/osob/věcí/činností, přítomný čas, Vánoce